Hvordan udregnes konverteringsraten?

Alle snakker om konverteringsrater, så er der noget mere oplagt end at få fastlagt definitionen? Definitionen på en konverteringsrate kan gives således:

Konverteringsraten = Salg divideret med Besøg. Dvs. andelen af besøg, som genererede et salg.

For en konverteringsrate er vel en konverteringsrate?

Ovenstående formel er sådan systemerne (Google Analytics, Indextools (Yahoo! Web Analytics) og SiteCatalyst) udregner konverteringsraten. Men derfor behøver det ikke være den bedste måde at udregne den på.

 

Konverteringsrate i forhold til unikke besøgende?

Giver det et retvisende billede hvis konverteringsraten udregnes i forhold til antal besøg? Nogle produktkategorier køber brugerne ved første besøg, fx. produkter med lav involvering som en CD eller bog og “besøg” giver dermed et forholdsvis reelt billede af konverteringsraten. Når brugeren kommer ind på sitet så bør målet være at sælge i det pågældende besøg. Vender brugeren tilbage efterfølgende, kan det være for at købe endnu en vare, for nu skal han have en bog mere.

Men hvad med salg af varer, som har en længere beslutningsproces? Hvor mange går på Google, søger på tørretumbler, og køber den første og bedste? Konverteringsraten for produkter med større involvering, samt varer, som man køber sjældent bør måske være på baggrund af antallet af unikke besøgende frem for besøg?

Emnet har længe stået på min emneliste, og da Johan Schlüter fra Velux samtidig har bragt emnet op på Linkedin i gruppen “Danish Web Analytics Circle” (hvis du interesserer dig for webanalyse og ikke allerede er medlem af gruppen, så bringes hermed en opfordring), var der ikke flere undskyldninger for ikke at få lavet et indlæg om emnet. Johan skriver:

Visits versus visítor. Er beregningsgrundlaget afhængigt en tidsmæssig besøgsfaktor og hvad er denne?

Om man tager sit udgangspunkt i visits eller visitors bør være afhængigt hvilken type website man holder sig. Nogle websites besøger brugeren en, to eller tre gange inden for en kort periode og købes en vare har jeg en positiv conversion og en højere rate, da jeg qua websites natur beregner udfra visitors, men beregner jeg ud fra visits er det narturligvis kun besøget, hvorved der købes, der registreres positivt og dermed lavere rate. Kunden kommer ikke igen de næste 0,5, en-to-fem år. Omvendt med websites som besøges tit og ofte. Her giver det bedre mening at tale om visits som udgangspunkt for beregningen, da et bogsite, ´bingosite:) etc, har en anderledes relation til kunden, der kommer jævnligt igen og igen. Jeg synes at logikken holder, men så opstår følgende dilemmaer. 1.) Conversion rates på tværs af brancher bliver svære at benchmarke. 2) Hvordan bestemmer vi “universelt tidsmæssigt”, at her er en type A og B website og bør vi gøre det. Hvad siger i?

Johan selv taler dermed for at differentiere definitionen på konverteringsraten alt efter hyppigheden for salg af produktet og når til to dilemmaer: Benchmark på tværs af brancher og definering af hvilken gruppe sitet skal placeres i.

Hvordan benchmarkes konverteringsraten på tværs af brancher?

Med en konverteringsrate på baggrund af visits, benytter mange 2% som benchmark. 2% er en ok konverteringsrate – ikke frygtindgydende lav, men heller ikke prangende og bevis på et gennem-optimeret salgssite. Men hvad er benchmark hvis man i stedet benytter unikke besøgende? Jeg mener ikke problemet er anderledes end hvis man bruger de 2% som benchmark. Dette mener jeg ikke ud fra ovenstående udsagn – hvis konverteringsraten udregnes på baggrund af besøg, så bør det være lettere at få en konverteringsprocent på 2, hvis man sælger bøger, frem for hvis man sælger tørretumblere. Et benchmark er ikke stærkere end at man skal tage sine forbehold, og ud fra benchmarket lave et reelt benchmark. Man har et udgangspunkt for at kunne navigere ud fra det ;-)

Hvilken gruppe af konverteringsrater hører sitet til?

Når man som ejer af et site skal placere sit site i forhold til hvordan konverteringsraten bør udregnes, hvad gør man så? I dag er der ingen klar måde at gøre dette på. Skulle jeg komme med et bud, så handler det om at undersøge mængden af research før et køb, dvs. hvor langt tid går der fra at brugeren første gang kigger på nettet efter produktet, til at det konkrete køb foretages? Endnu mere optimalt: Hvor mange gange besøger brugeren ens site, før beslutningen om køb foretages? I Google Analytics kan dette ses under e-commerce delen: Hhv. “Visits to Purchase” og “Days to Purchase”.

Vi kan nu og her lave en branchestandard: Hvis mere end 50% bruger 2 besøg eller flere før køb, så bør unikke besøgende benyttes til udregning af konverteringsraten. Hvis mere end 50% af salgene sker ved første besøg, så bør besøg benyttes.

Unikke besøgende er ikke kun ét tal

Indtil nu har jeg omtalt variablen “unikke besøgende” som ét tal, men så simpelt er det ikke. Unikke besøgende kan være pr. dag, pr. uge eller pr. måned. Forskellen er stor:

Bruger A kommer ind på sitet mandag og torsdag i samme uge. Udregning af unik besøgende pr. dag vil betyde at bruger A tæller som 2. Udregning pr. uge og pr. måned vil begge give 1. Hvis brugeren derimod besøger sitet torsdag og mandag (dvs. mandagen i ugen efter), så vil det tælle som 2 unikke besøgende ved både pr. dag og pr. uge, mens pr. måned tæller som 1. Der er to måder at håndtere dette: Enten at lade alt gå over en kam – konverteringsrate på baggrund af unikke besøgende er ALTID på baggrund af månedlige unikke besøgende, eller også skal der være klare definitioner for hvornår hvilken periode for unikke besøgende benyttes. Hvis sidstnævnte bør gøre sig gældende er det relevant at vide hvornår hvilken periode giver mest mening.

Unikke besøgende pr. dag

Brugeren kommer ind på dit site om morgenen for at læse om et produkt. Brugeren forlader dit site igen, fordi brugeren ønsker at læse om priser og udbudet på andre sites. I frokostpausen vender brugeren tilbage, for det var nu lidt spændende og en ok pris du havde. Om aftenen skal konen lige spørges, men så er beslutningen heller ikke større, end at varen købes samme aften. Som besøg vil dette tælles som 3, men som unik besøgende pr. dag, så er det kun 1. Udregnes konverteringsraten på baggrund af antallet af unikke besøgende pr. dag, så bør det være fordi beslutningen tages samme dag. Typisk skal der flere besøg til, men beslutningen om køb er ikke længere væk, end at den tages samme dag. Produktet kan være en håndpisker (hvor mange mænd har købt en håndpisker uden at spørge konen først? Markering med håndsoprækning).

Unikke besøgende pr. uge

Nu tages beslutningen ikke længere samme aften. Der er brug for mere ro omkring købet, og det kræver en weekend med. Konen skal lige se på udvalget, og være enig i beslutningen, som begge parter måske lige skal tænke over. Produktet kan være nye spisebordsstole. Her vil unikke besøgende pr. uge give en retfærdig konverteringsrate, da brugeren kun tæller med én gang, men også kun har i tankerne at købe én gang i denne periode. Det er vigtigt at pointere at unikke besøgende pr. uge ikke er for en løbende uge, men mandag til søndag (i Google Analytics dog søndag til lørdag, hvis sproget er sat til engelsk), hvilket betyder at brugeren kan tælle med 2 gange inden for en periode på 7 dage.

Unikke besøgende pr. måned

Historien gentager sig. Denne gang er beslutningsprocessen blot længere – mere end en uge, og formentlig under en måned. Produktet kan være en tørretumbler. Man skal liiiige ud og se varen i en butik, og rådføre sig flere steder før valget tages. Igen skal det pointeres at en bruger kan tælle med to gange, selv om besøgende foretages inden for en 30 dages periode – hvis det er over et månedsskift (og her er amerikanerne heldigvis enige i hvornår man deler ;-) ).

Hvilken unik til konverteringsraten?

Der er ingen tvivl om at det giver god mening af skille tingene ad, og bruge antallet af unikke besøgende i forhold til beslutningsprocessens længde. Men omvendt giver det et endnu større slør i ønsket efter et benchmark og en ensartet måde at gøre tingene på. Resultatet af at bruge unikke besøgende er at konverteringsraten stiger, og den stiger mere, jo længere periode de unikke besøgende gælder for (dvs. konverteringsraten vil være størst hvis det udregnes på baggrund af månedlige unikke besøgende).

Min holdning er derfor: Rør ikke ved periodens længde for de unikke besøgende. Den eneste effekt dette har, er niveauet for konverteringsraten – udviklingen er ens. Benyt ugentlige unikke besøgende, da det dækker bredest, tager bedst højde for sæson udsving (julen varer en uge rent helligdagsmæssigt, efterårsferien er en uge mv) og endeligt, så er det mit indtryk af størstedelen af produkterne solgt over nettet har en beslutningsperiode mellem 2 og 7 dage (hvis vi renser for de tilfælde hvor besøg vil blive brugt).

Mit forslag til endnu en branchestandard er derfor: I de tilfælde hvor brugeren benytter 2 eller flere besøg før et køb foretages, så skal konverteringsraten udregnes på baggrund af de ugentlige unikke besøgende.

Tak til Johan for et godt indlæg i webanalyse debatten, og for tilladelse til gengivelse her. Jeg håber flere vil starte debatter i gruppen på Linkedin, og ellers er man som altid meget velkommen til at skrive her til bloggen, så jeg kan tage emnet op :-)

Hvad mener du? Er det relevant at dele konvertering op i flere måder at udregne det på, eller bør det kun være på baggrund af besøg? Er mine forslag til branchestandarder for skæve, for overfladiske eller generelt bare ubrugelige? Eller er der skabt historie i den danske webanalyse verden på en tilfældig mandag aften?


VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 4.3/6 (3 votes cast)
Udregning af konverteringsraten, 4.3 out of 6 based on 3 ratings